விரைவாக பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தட்கல் முறை அமல்

விரைவாக பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தட்கல் முறை அமல் | Land registration | Pathira pathivu | sale deed

விரைவாக பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தட்கல் முறை அமல் | Land registration | Pathira pathivu | sale deed

See More
Patta வாங்க நாம் செய்ய வேண்டியவை

குழப்பமா? / Patta வாங்க நாம் செய்ய வேண்டியவை / Natham புறம்போக்கு பட்டா

குழப்பமா? / Patta வாங்க நாம் செய்ய வேண்டியவை / Natham புறம்போக்கு பட்டா

See More
2020 பதிவுத்துறையின் வரையறைகளும்

பதிவுத்துறையின் வரையறைகளும்||இன்றைய நடைமுறைகளும்!

2020 பதிவுத்துறையின் வரையறைகளும்||இன்றைய நடைமுறைகளும்!

See More