பதிவுத்துறை வழிகாட்டி மதிப்பு புதிய அப்டேட்

பதிவுத்துறை வழிகாட்டி மதிப்பு புதிய அப்டேட் |TN land property guideline value 2024

2024 பதிவுத்துறை வழிகாட்டி மதிப்பு புதிய அப்டேட் |TN land property guideline value 2024

See More
2023 பத்திரப்பதிவுக் கட்டணம்

2023 பத்திரப்பதிவுக் கட்டணம் 4% இருந்து 2% குறைப்பு – பிடிஆர்! | TN Budget 2023

2023 பத்திரப்பதிவுக் கட்டணம் 4% இருந்து 2% குறைப்பு – பிடிஆர்! | TN Budget 2023

See More
2023 பட்ஜெட்டில் பத்திரப்பதிவு கட்டணம் மாற்றம்

2023 பட்ஜெட்டில் பத்திரப்பதிவு கட்டணம் மாற்றம்.. நிலம் வாங்குபவர்களுக்கு செலவு குறையுமா?

2023 பட்ஜெட்டில் பத்திரப்பதிவு கட்டணம் மாற்றம்.. நிலம் வாங்குபவர்களுக்கு செலவு குறையுமா?

See More
பத்திரப்பதிவு கட்டணம் அதிரடியாக குறைப்பு

பத்திரப்பதிவு கட்டணம் அதிரடியாக குறைப்பு 2023 பதிவுத்துறை முக்கிய சுற்றறிக்கை!

பத்திரப்பதிவு கட்டணம் அதிரடியாக குறைப்பு 2023 பதிவுத்துறை முக்கிய சுற்றறிக்கை!

See More
பத்திரப்பதிவு கட்டணம் குறைப்பு 2023

பத்திரப்பதிவு கட்டணம் குறைப்பு 2023 | Calculate Land Registration and Stamp duty Charges TNREGINET

பத்திரப்பதிவு கட்டணம் குறைப்பு 2023 | Calculate Land Registration and Stamp duty Charges TNREGINET 2023

See More
பத்திரப்பதிவில் தக்கல் சேவை

Tatkal tokens to be introduced in sub-registrar offices | பத்திரப்பதிவில் தக்கல் சேவை!

Tatkal tokens to be introduced in sub-registrar offices | பத்திரப்பதிவில் தக்கல் சேவை!

See More
Land Registration Important update 2023

Land Registration Important update 2023 | பதிவுத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு | பத்திரபதிவு புதிய நடைமுறை!

Land Registration Important update 2023 | பதிவுத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு | பத்திரபதிவு புதிய நடைமுறை!

See More
How to do Agreement Of Sale Deed document in Online

How to do Agreement Of Sale Deed document in Online? Online’ல் Sale Agreement செய்வது எப்படி?

How to do Agreement Of Sale Deed document in Online? Online’ல் Sale Agreement செய்வது எப்படி?

See More
Rectification Deed in Tamil

Rectification Deed in Tamil | 2023 How to do Rectification Deed in Tamil?

Rectification Deed in Tamil | 2023 How to do Rectification Deed in Tamil?

See More
கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல்

கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல் | How to calculate Building value | TNREGINET

கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல் | How to calculate Building value | TNREGINET

See More