விரைவாக பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தட்கல் முறை அமல்

விரைவாக பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தட்கல் முறை அமல் | Land registration | Pathira pathivu | sale deed

விரைவாக பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தட்கல் முறை அமல் | Land registration | Pathira pathivu | sale deed

See More
Patta Chitta இல்லாமல் வீடு கட்ட வரி ரசீது

பட்டா வேண்டாம்? /Patta Chitta இல்லாமல் வீடு கட்ட வரி ரசீது போதுமா?

பட்டா வேண்டாம்? /Patta Chitta இல்லாமல் வீடு கட்ட வரி ரசீது போதுமா?

See More
Download patta Chitta FMB online 2022

Download patta Chitta FMB online without patta and survey number 2022

Download patta Chitta FMB online without patta and survey number 2022

See More
சொத்துக்களுக்கு பட்டா அவசியமா

சொத்துக்களுக்கு பட்டா அவசியமா?

சொத்துக்களுக்கு PATTA அவசியமா?

See More
பல வகை பட்டாக்கள்...கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்

பல வகை பட்டாக்கள்…கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்..! | Patta Chitta Adangal

பல வகை பட்டாக்கள்…கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்..! | Patta Chitta Adangal

See More
2022 பத்திரப்பதிவு அமைச்சர் அதிரடி உத்தரவு

2022 பத்திரப்பதிவு அமைச்சர் அதிரடி உத்தரவு | Land Registration new update | Patta

2022 பத்திரப்பதிவு அமைச்சர் அதிரடி உத்தரவு | Land Registration new update | Patta

See More
பட்டா இருக்கு, பத்திரம் இல்லை அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்

பட்டா இருக்கு, பத்திரம் இல்லை | அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்!

பட்டா இருக்கு, பத்திரம் இல்லை | அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்!

See More
பத்திரம் இருக்கு பட்டா இல்லை அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்

பத்திரம் இருக்கு பட்டா இல்லை | அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

பத்திரம் இருக்கு பட்டா இல்லை | அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

See More
2021 how to download patta chitta and fmb sketch and certificate

how to download patta chitta and fmb sketch and certificate | land en online tamil 2021

2021 how to download patta chitta and fmb sketch and certificate | land en online tamil 

See More