பட்டா பத்திரம் - வருவாய் துறை பதிவுத்துறை முக்கிய நாட்கள்

பட்டா! பத்திரம்? /வருவாய் துறை பதிவுத்துறை முக்கிய நாட்கள் /பத்திரம் பட்டா தமிழக பட்ஜெட் 2023-2024

பட்டா! பத்திரம்? /வருவாய் துறை பதிவுத்துறை முக்கிய நாட்கள் /பத்திரம் பட்டா தமிழக பட்ஜெட் 2023-2024

See More
2023 பத்திரப்பதிவுக் கட்டணம்

2023 பத்திரப்பதிவுக் கட்டணம் 4% இருந்து 2% குறைப்பு – பிடிஆர்! | TN Budget 2023

2023 பத்திரப்பதிவுக் கட்டணம் 4% இருந்து 2% குறைப்பு – பிடிஆர்! | TN Budget 2023

See More
Tnreginet 2023 - பதிவுத்துறை முக்கிய சுற்றறிக்கை 2023

Tnreginet 2023 | பதிவுத்துறை முக்கிய சுற்றறிக்கை 2023/பத்திரப்பதிவு மாவட்ட பதிவாளர்!

Tnreginet 2023 | பதிவுத்துறை முக்கிய சுற்றறிக்கை 2023/பத்திரப்பதிவு மாவட்ட பதிவாளர்!

See More
பத்திரப்பதிவு கட்டணம் குறைப்பு 2023

பத்திரப்பதிவு கட்டணம் குறைப்பு 2023 | Calculate Land Registration and Stamp duty Charges TNREGINET

பத்திரப்பதிவு கட்டணம் குறைப்பு 2023 | Calculate Land Registration and Stamp duty Charges TNREGINET 2023

See More
2023 பத்திரப்பதிவு! பதிவுத்துறை போலி பத்திரம்

2023 பத்திரப்பதிவு! பதிவுத்துறை போலி பத்திரம் விசாரணை முறை அட்டவணை சுற்றறிக்கை /மாவட்ட பதிவாளர்!

2023 பத்திரப்பதிவு! பதிவுத்துறை போலி பத்திரம் விசாரணை முறை அட்டவணை சுற்றறிக்கை /மாவட்ட பதிவாளர்!

See More
பத்திரப்பதிவில் தக்கல் சேவை

Tatkal tokens to be introduced in sub-registrar offices | பத்திரப்பதிவில் தக்கல் சேவை!

Tatkal tokens to be introduced in sub-registrar offices | பத்திரப்பதிவில் தக்கல் சேவை!

See More
New Rules For Property Registration In India 2022

New Rules For Property Registration In India 2022 | பத்திரப்பதிவுபுதிய விதிகள் வெளியீடு

New Rules For Property Registration In India 2022 | பத்திரப்பதிவுபுதிய விதிகள் வெளியீடு!  

See More
பதிவுத்துறை தலைவர் சுற்றறிக்கை 2023

பதிவுத்துறை தலைவர் சுற்றறிக்கை 2023/பத்திரப்பதிவு ஆவண பதிவு ஆணை வழிகாட்டி அறிவிப்பு!

பதிவுத்துறை தலைவர் சுற்றறிக்கை 2023/பத்திரப்பதிவு ஆவண பதிவு ஆணை வழிகாட்டி அறிவிப்பு!

See More
பத்திரப்பதிவு விதிமுறை 55-A சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

பத்திரப்பதிவு விதிமுறை 55-A சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு dt. 08.02.2023

பத்திரப்பதிவு விதிமுறை 55-A சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு dt. 08.02.2023

See More
ஒரிஜினல் பத்திரம் பதிவுத்துறை புதிய சுற்றறிக்கை 2023

ஒரிஜினல் பத்திரம் பதிவுத்துறை புதிய சுற்றறிக்கை dt.02.02.2023 || Original Title Deed exceptions TN

ஒரிஜினல் பத்திரம் பதிவுத்துறை புதிய சுற்றறிக்கை dt.02.02.2023 || Original Title Deed exceptions TN  

See More