தானியங்கி பட்டா மாறுதல் முக்கிய உத்தரவு

தானியங்கி பட்டா மாறுதல் முக்கிய உத்தரவு/ஆன்லைன் பட்டா பெயர் மாறுதல் பதிவுத்துறை தலைவர் அதிரடி!

தானியங்கி பட்டா மாறுதல் முக்கிய உத்தரவு/ஆன்லைன் பட்டா பெயர் மாறுதல் பதிவுத்துறை தலைவர் அதிரடி!

See More
patta order copy download tamil

patta order copy download tamil |how to download patta order copy online |patta transfer order copy

patta order copy download tamil |how to download patta order copy online |patta transfer order copy

See More
How to Get Patta Without Bribe

How to Get Patta Without Bribe? | லஞசம் தராமல் இனி பட்டா பெறுவது மாற்றுவது ஈசி!

How to Get Patta Without Bribe? | லஞசம் தராமல் இனி பட்டா பெறுவது மாற்றுவது ஈசி!

See More
பல வகை பட்டாக்கள்...கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்

பல வகை பட்டாக்கள்…கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்..! Patta Chitta Adangal

பல வகை பட்டாக்கள்…கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்..! Patta Chitta Adangal  

See More
FMB Sketch download New website tamil nadu

FMB Sketch download New website tamil nadu 2022 | Patta chitta |FMB | download village map in online

FMB Sketch download New website tamil nadu 2022 | Patta chitta |FMB | download village map in online

See More
பட்டா அலைச்சல் முற்றுப்புள்ளி

பட்டா அலைச்சல் முற்றுப்புள்ளி!

பட்டா அலைச்சல் முற்றுப்புள்ளி! VAO பட்டா மாறுதல் பணிகள் தொடக்கம்!

See More
பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா

Patta vs Document – Which is Valid as per High Court said? | பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா?

Patta vs Document – Which is Valid as per High Court said? | பட்டா இருந்தாலும் நிலம் சொந்தமில்லையா?

See More
தானாக பட்டா மாறுவது முடக்கம்

தானாக பட்டா மாறுவது முடக்கம்||சர்வேயர்கள் மீது பதிவுத்துறை புகார்!

தானாக பட்டா மாறுவது முடக்கம்||சர்வேயர்கள் மீது பதிவுத்துறை புகார்!

See More
இ சேவை பத்திரம் வைத்து பட்டா பெயர் மாற்றம்

இ சேவை பத்திரம் வைத்து பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்வது எப்படி?| தேவையான ஆவணம் என்ன?

இ சேவை பத்திரம் வைத்து பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்வது எப்படி?| தேவையான ஆவணம் என்ன?

See More
இவர்களுக்கு E PATTA இலவசம்

இவர்களுக்கு E PATTA இலவசம் அலைய வேண்டாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

இவர்களுக்கு E PATTA இலவசம்! அலைய வேண்டாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

See More