பல வகை பட்டாக்கள்...கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்

பல வகை பட்டாக்கள்…கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்..! Patta Chitta Adangal

பல வகை பட்டாக்கள்…கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய நில ஆவணங்கள்..! Patta Chitta Adangal  

See More
2021 பட்டா எங்கு எப்படி வாங்குவது

2021 பட்டா எங்கு எப்படி வாங்குவது?

பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்வது எப்படி? பட்டா வாங்குவது எப்படி?

See More
பட்டா மாற்றம் செய்ய வட்டாச்சியர் அலுவலகம் செல்ல தேவையில்லை

பட்டா மாற்றம் செய்ய வட்டாச்சியர் அலுவலகம் செல்ல தேவையில்லை -Patta Transfer

பட்டா மாற்றம் செய்ய வட்டாச்சியர் அலுவலகம் செல்ல தேவையில்லை -Patta Transfer

See More
பட்டாவின் லிங்கும் பத்திரத்தின் லிங்கும் சரியாக இருக்க வேண்டும்

பட்டாவின் லிங்கும் பத்திரத்தின் லிங்கும் சரியாக இருக்க வேண்டும்!

பட்டாவின் லிங்கும் பத்திரத்தின் லிங்கும் சரியாக இருக்க வேண்டும்!

See More
மனை வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய பட்டா விவரங்கள்

வீட்டு மனை வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய பட்டா விவரங்கள் தெரியுமா?

மனை வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய பட்டா விவரங்கள் – tn revenue department patta

See More