மனை மற்றும் நிலம் வாங்குபவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறுகள்

மனை மற்றும் நிலம் வாங்குபவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறுகள்||பட்டா விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?

மனை மற்றும் நிலம் வாங்குபவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறுகள்||பட்டா விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?  

See More
2021 how to download patta chitta and fmb sketch and certificate

how to download patta chitta and fmb sketch and certificate | land en online tamil 2021

2021 how to download patta chitta and fmb sketch and certificate | land en online tamil 

See More
10 மாவட்டங்களுக்கு ஆன்லைனில் தானாக பட்டா மாறுதல் திட்டம்

10 மாவட்டங்களுக்கு ஆன்லைனில் தானாக பட்டா மாறுதல் திட்டம்!

ஆன்லைனில் தானாக பட்டா மாறுதல் திட்டம்; 10 மாவட்டங்களுக்கு தமிழக அரசின் அறிவிப்பு!

See More
புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா PATTA

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2

See More
புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா|| தமிழக அரசு அதிரடி முடிவு||நீங்களும் பயன்பெற விருப்பமா?

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா|| தமிழக அரசு அதிரடி முடிவு||நீங்களும் பயன்பெற விருப்பமா?

See More
லஞ்சம் கொடுக்காமல் இலவசமாக - வேண்டுமா

லஞ்சம் கொடுக்காமல் இலவசமாக பட்டா பெற வேண்டுமா?||நிச்சயம் இது செய்யுங்கள்

லஞ்சம் கொடுக்காமல் இலவசமாக – வேண்டுமா?||நிச்சயம் இது செய்யுங்கள்

See More
கிரைய பாத்திரம் Vs பட்டா

What is Kiraiya Paththiram? & Patta? | கிரைய பாத்திரம் Vs பட்டா | Registered Document Vs Patta

What is Kiraiya Paththiram? & Patta? | கிரைய பாத்திரம் Vs பட்டா | Registered Document Vs Patta

See More
How to Download Patta in Online

How to Download Patta in Online? | Online-ல் பட்டா பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

How to Download Patta in Online? | Online-ல் பட்டா பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

See More
பத்திரப்பதிவின் போதே பட்டாமாறுதல்

பத்திரப்பதிவின் போதே பட்டாமாறுதல் தொடர்பான முக்கிய விவரங்கள் தெரியுமா?

பத்திரப்பதிவின் போதே பட்டாமாறுதல் தொடர்பான முக்கிய விவரங்கள் தெரியுமா?

See More
தமிழகத்தில் பட்டா மாறுதல்

தமிழகத்தில் பட்டா மாறுதல் சார்ந்த 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்!

தமிழகத்தில் பட்டா மாறுதல் சார்ந்த 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்!

See More