சர்வே கல்லை யார் பராமரிக்க வேண்டும்

சர்வே கல்லை யார் பராமரிக்க வேண்டும்?||இந்த கல் ஏன்? எதற்கு?||சட்ட விளக்கம்!

சர்வே கல்லை யார் பராமரிக்க வேண்டும்?||இந்த கல் ஏன்? எதற்கு?||சட்ட விளக்கம்!

See More
நில அளவைக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி

நில அளவைக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி ? || Land Survey

நில அளவைக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி ? || Land Survey வருவாய் துறை மூலம் நம் நிலத்தை எவ்வாறு விண்ணப்பம் செய்து முறைப்படி அளவை செய்வது?

See More
நிலத்தை அளக்க சர்வேயர் வர மறுக்கிறாரா

நிலத்தை அளக்க சர்வேயர் வர மறுக்கிறாரா? / Land Survey-யர் சிக்கலா/ நில எல்லை தகராறு / சட்ட வழி

நிலத்தை அளக்க சர்வேயர் வர மறுக்கிறாரா? / Land Survey-யர் சிக்கலா/ நில எல்லை தகராறு / சட்ட வழி

See More
2022 பத்திரப் பதிவுக்கான இன்றைய கட்டண விவரங்கள்

2022 பத்திரப் பதிவுக்கான இன்றைய கட்டண விவரங்கள்!

2022 பத்திரப் பதிவுக்கான இன்றைய கட்டண விவரங்கள்! உயில், தான செட்டில்மென்ட், பாகப்பிரிவினை, கிரையம், ஒப்பந்தப்பத்திரம், பவர் பத்திரம், அடமானம், வில்லங்கச் சான்றிதழ், பரிவர்த்தனை, விடுதலை அனைத்துக்கும் பதிவுத்துறை சார்ந்த கட்டண விவரங்களை இந்தக் காணொளியில் காணலாம்.

See More
patta view online tamilnadu - patta chitta download

patta view online tamilnadu │ patta chitta download │how to check patta online in tamilnadu 2022

patta view online tamilnadu │ patta chitta download │how to check patta online in tamilnadu 2022

See More
2022 நிலப் பதிவுக்கான கட்டணங்கள்

2022 நிலப் பதிவுக்கான கட்டணங்கள் / Land Registration Charges 2022

2022 நிலப் பதிவுக்கான கட்டணங்கள் / Land Registration Charges 2022

See More
பட்டாவின் உண்மை தன்மை

பட்டாவின் உண்மை தன்மையை அறிந்து கொள்வது எப்படி? || How to Check Patta Document Details

பட்டாவின் உண்மை தன்மையை அறிந்து கொள்வது எப்படி? || How to Check Patta Document Details

See More
How to download land FMB sketch in tamil

How to download land FMB sketch in tamil | fmb download | land records survey in 2021

How to download land FMB sketch in tamil | fmb download | land records survey in 2021

See More
நிலங்கள் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விட

நிலங்கள் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை!

நிலங்கள் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை: nic.in பாருங்கள்||வீட்டுமனை பட்டா விளக்கம்!  

See More