கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல்

கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல் | How to calculate Building value in tnreginet

கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல் | How to calculate Building value in tnreginet

See More
நிலங்கள் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விட

நிலங்கள் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை!

நிலங்கள் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை: nic.in பாருங்கள்||வீட்டுமனை பட்டா விளக்கம்!  

See More
பத்திரப் பதிவு தொடர்பான பல கேள்வி பதில்

பத்திரப் பதிவு தொடர்பான பல கேள்விக்கு:பதில்|உங்களது கேள்விகளுக்கு பதில்!

பத்திரப் பதிவு தொடர்பான பல கேள்விக்கு:பதில்|உங்களது கேள்விகளுக்கு பதில்!

See More
பதிவுத்துறை சொற்களும் அதற்கான அர்த்தங்களும்

மறைந்து வரும் நிலத்திற்கான ஆவண பதிவுத்துறை சொற்களும் அதற்கான அர்த்தங்களும்!

மறைந்து வரும் நிலத்திற்கான ஆவண பதிவுத்துறை சொற்களும் அதற்கான அர்த்தங்களும்!

See More
மனை மற்றும் நிலம் வாங்குபவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறுகள்

மனை மற்றும் நிலம் வாங்குபவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறுகள்||பட்டா விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?

மனை மற்றும் நிலம் வாங்குபவர்கள் செய்யக்கூடாத தவறுகள்||பட்டா விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?  

See More
how to download land document online in tamilnadu

how to download land document online in tamilnadu | Land pathiram download

how to download land document online in tamilnadu | Land pathiram download

See More
how to get legal heir certificate online in tamilnadu

how to get legal heir certificate online in tamilnadu | Apply Varisu certificate in tamil

how to get legal heir certificate online in tamilnadu | Apply Varisu certificate in tamil  

See More
how to measure land area by mobile

how to measure land area by mobile | Land Measurement in tamil

how to measure land area by mobile | Land Measurement in tamil

See More
How to Download marriage certificate Online in Tamil Nadu

How to Download marriage certificate Online in Tamil Nadu 2021

How to Download marriage certificate Online in Tamil Nadu | திருமண சான்றிதழை ஆன்லைனில பதிவிறக்கம் செய்வது?

See More
புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா PATTA

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2

See More