2023 பதிவுத்துறை அதிரடி சுற்றறிக்கை

2023 பதிவுத்துறை அதிரடி சுற்றறிக்கை/மாவட்ட பதிவாளர் விசாரணை வழிகாட்டி போலி பத்திரம் ரத்து!

2023 பதிவுத்துறை அதிரடி சுற்றறிக்கை/மாவட்ட பதிவாளர் விசாரணை வழிகாட்டி போலி பத்திரம் ரத்து! போலி பத்திரம் புகார் மனு மாவட்ட பதிவாளர் விசாரணை முறை 77A மற்றும் 68(2).பதிவுத்துறை தலைமை சுற்றறிக்கை.

See More
பட்டா பதிவுத்துறை ஆன்லைன் ஒருங்கிணைப்பு அப்டேட்

பட்டா பதிவுத்துறை ஆன்லைன் ஒருங்கிணைப்பு அப்டேட்! 2023/வருவாய் துறை பத்திரபதிவு இணைய Update

பட்டா பதிவுத்துறை ஆன்லைன் ஒருங்கிணைப்பு அப்டேட்! 2023 | வருவாய் துறை பத்திரபதிவு இணைய Update!

See More
பதிவுத்துறை சுற்றறிக்கை 2023

அதிரடி! பதிவுத்துறை சுற்றறிக்கை 2023 | சொத்து நிலம் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்பாணை Registrar பதிவு!

அதிரடி! பதிவுத்துறை சுற்றறிக்கை 2023 | சொத்து நிலம் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்பாணை Registrar பதிவு!

See More
Land Registration Important update 2023

Land Registration Important update 2023 | பதிவுத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு | பத்திரபதிவு புதிய நடைமுறை!

Land Registration Important update 2023 | பதிவுத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு | பத்திரபதிவு புதிய நடைமுறை!

See More
பத்திர நகல் ஆன்லைனில் download செய்வது எப்படி

பத்திர நகல் ஆன்லைனில் download செய்வது எப்படி? 2023 | Download sale deed

பத்திர நகல் ஆன்லைனில் download செய்வது எப்படி? 2023 | Download sale deed

See More
பத்திரப்பதிவு போலி பத்திரம் ரத்து

பத்திரப்பதிவு! || போலி பத்திரம் ரத்து தொடர்பாக புதிய மிக முக்கிய உத்தரவு! 09.02.2023

பத்திரப்பதிவு! || போலி பத்திரம் ரத்து தொடர்பாக புதிய மிக முக்கிய உத்தரவு! 09.02.2023

See More
ஒரே பத்திரம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உரிமையாளர்கள் அசல் பத்திரம்

ஒரே பத்திரம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உரிமையாளர்கள் அசல் பத்திரம் இல்லாமல் பத்திரப்பதிவு சுற்றறிக்கை!

ஒரே பத்திரம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உரிமையாளர்கள் அசல் பத்திரம் இல்லாமல் பத்திரப்பதிவு சுற்றறிக்கை!

See More
2023 புதியதாக பத்திரம் பதிவு பண்ணும்போது

2023 புதியதாக பத்திரம் பதிவு பண்ணும்போது தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 47a வழிகாட்டி!

2023 புதியதாக பத்திரம் பதிவு பண்ணும்போது தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 47a வழிகாட்டி!

See More
How to do Agreement Of Sale Deed document in Online

How to do Agreement Of Sale Deed document in Online? Online’ல் Sale Agreement செய்வது எப்படி?

How to do Agreement Of Sale Deed document in Online? Online’ல் Sale Agreement செய்வது எப்படி?

See More
Rectification Deed in Tamil

Rectification Deed in Tamil | 2023 How to do Rectification Deed in Tamil?

Rectification Deed in Tamil | 2023 How to do Rectification Deed in Tamil?

See More