பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் பதிவாகும் பத்திரங்களின் நிலையை அறிவது எப்படி

பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் பதிவாகும் பத்திரங்களின் நிலையை அறிவது எப்படி?

வரும் செப்.3ம் தேதி முதல் SMS மூலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் பதிவாகும் பத்திரங்களின் நிலையை
மக்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்!