2024 திருச்செந்தூர் பன்னீர் இலை விபூதி பிரசாதம்

திருசெந்தூர் முருகன் கோவில் பன்னீர் இலை விபூதி பிரசாதம்! tiruchendur paneer leaf vibhuti prasadam!

How to get panneer ilai vibuthi online in tamil 2024| திருச்செந்தூர் பன்னீர் இலை விபூதி பிரசாதம் வந்தாச்சு!

திருச்செந்தூர் பன்னீர் இலை விபூதி அஞ்சல் வழி பிரசாதம்

விவரம் – பொருள் உள்ளடக்கம்:
1. புட்டமுது – 100 கிராம்
2. இலை விபூதி – 1 எண்ணம்
3. மூலவர் மற்றும் சண்முகர் புகைப்படம் – 1 எண்ணம்