108 திவ்ய தேசங்கள் என்றால் என்ன

108 திவ்ய தேசங்கள் என்றால் என்ன? ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது தெரியுமா?

108 திவ்ய தேசங்கள் சிறப்புகள் பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு? 108 Mangalaasaasanam Divya Desams Temple in Tamil