கடன் பிரச்சனை நீங்க திருப்பதி ஏழுமலையான் வழிபட்ட கோவில்

கடன் பிரச்சனை நீங்க திருப்பதி ஏழுமலையான் வழிபட்ட கோவில் தெரியுமா? Vaseeswarar- Tirupasur

ஏழுமலையானின் கடன் பிரச்சனையை தீர்த்த கோவில் எங்குள்ளது தெரியுமா? கடன் பிரச்சனை தீர திருப்பதி ஏழுமலையான் வழிபட்ட கோவில்?