ஆந்திரா - தமிழக எல்லை பனங்காடு ஆஞ்சநேயர் கோவில் Vlog

ஆந்திரா – தமிழக எல்லை பனங்காடு ஆஞ்சநேயர் கோவில் Vlog|மிக உயரமான ஆஞ்சநேயர் சிலை!

Shri Hanuman Temple LIVE Vlog | శ్రీ హనుమాన్ ఆలయం |Anjaneyar kovil Vlog|pannamgadu Shri Hanuman temple

Shri Hanuman temple, Pannamgadu,
Andhra Pradesh – 592788

It’s located on Chennai to Tada NH Road. More over this Hanuman temple it’s in Andra Pradesh but only few meters away from Tamilnadu border, so we called this Hanuman temple
Border Temple!

Map Location :
https://maps.app.goo.gl/1AmrBbjos5uR4kTv8