பௌர்ணமி அன்று தாலி கயிறு மாற்றலாமா

பௌர்ணமி அன்று தாலி கயிறு மாற்றலாமா? தாலி கயிறு மாற்ற ஏற்ற நாள்?

pournami thali kayiru matralama? 2024 இன்று தாலி கயிறு மாற்றலாமா? மாங்கல்ய கயிறு மாற்ற உகந்த நாள்?