2024 மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி எப்போது தெரியுமா

ஸ்ரீ மஹா சங்கடஹர சதுர்த்தி 2024 நாள் & தேதி எப்பொழுது தெரியுமா? | Maha Sankatahara Chaturthi 2024 Date?

2024 மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி எப்போது தெரியுமா? 2024 maha sankatahara chaturthi date?

சங்கடஹர சதுர்த்தி மந்திரம் 2024 | சங்கடஹர சதுர்த்தியில் சொல்ல வேண்டிய விநாயகர் மந்திரம்!

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லாம் கலெளம் கம் தோரண
கணபதயே சர்வகார்ய கர்த்தாய ஸகல
சித்திகராய ஸர்வஜன வசீகரணாய
ருணாமோசன வல்லபாய ஹ்ரீம் கம்
கணபதயே ஸ்வாஹா.