2024 தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்க நல்ல நேரம்

2023 தீபாவளி எப்போது பட்டாசு வெடிக்கலாம்? தமிழகத்தில் 2023 தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்க நேரம்?

2023 தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்க நல்ல நேரம் தெரியுமா? பட்டாசு வெடிக்கும் நேரம் 2023?

Deepavali 2023 | Diwali 2023 | தீபாவளி 2023 அன்று எப்போது பட்டாசு வெடிக்கலாம்?

தீபாவளி காலை 6 – 7, தீபாவளி இரவு 7 – 8 மணி வரை ; உச்சநீதிமன்றம் அறிவிப்பு