2023 பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது

TN School Reopening Date 2023 | தமிழகத்தில் பள்ளி திறப்பு எப்போது 2023?

1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை 2023 | 2023 தமிழகத்தில் பள்ளி திறப்பு எப்போது?