ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் 2023

ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் 2023 தேதி || Srivilliputhur Andal Thirukalyanam 2023 Date

ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் 2023 தேதி || Srivilliputhur Andal Thirukalyanam 2023 Date

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வாரின் மகளான ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியார் மார்கழி மாதத்தில் பாவை நோன்பிருந்து பங்குனி உத்திரத்தில் ரெங்கமன்னாரை மணம் புரிந்தார்.