காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் பங்குனி உத்திர திருவிழா 2023

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் பங்குனி உத்திர திருவிழா 2023 தேதி||Kanchipuram Ekambaranathar Festival 2023

காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் பங்குனி உத்திர திருவிழா 2023 தேதி||Kanchipuram Ekambaranathar Festival 2023

அருள்மிகு ஏலவார் குழலி இடங் கொண்ட அருள்மிகு ஏகாம்பரநாதர் திருக்கோவில் காஞ்சிபுரம்.