புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா PATTA

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா||தமிழக அரசு அறிவிப்பு||part-2

See More
புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா|| தமிழக அரசு அதிரடி முடிவு||நீங்களும் பயன்பெற விருப்பமா?

புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு பட்டா|| தமிழக அரசு அதிரடி முடிவு||நீங்களும் பயன்பெற விருப்பமா?

See More
லஞ்சம் கொடுக்காமல் இலவசமாக - வேண்டுமா

லஞ்சம் கொடுக்காமல் இலவசமாக பட்டா பெற வேண்டுமா?||நிச்சயம் இது செய்யுங்கள்

லஞ்சம் கொடுக்காமல் இலவசமாக – வேண்டுமா?||நிச்சயம் இது செய்யுங்கள்

See More
How to Download Patta in Online

How to Download Patta in Online? | Online-ல் பட்டா பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

How to Download Patta in Online? | Online-ல் பட்டா பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

See More
பத்திரப்பதிவின் போதே பட்டாமாறுதல்

பத்திரப்பதிவின் போதே பட்டாமாறுதல் தொடர்பான முக்கிய விவரங்கள் தெரியுமா?

பத்திரப்பதிவின் போதே பட்டாமாறுதல் தொடர்பான முக்கிய விவரங்கள் தெரியுமா?

See More
தமிழகத்தில் பட்டா மாறுதல்

தமிழகத்தில் பட்டா மாறுதல் சார்ந்த 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்!

தமிழகத்தில் பட்டா மாறுதல் சார்ந்த 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்!

See More