திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் செல்பவர்கள் எப்படி தரிசனம்

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் செல்பவர்கள் எப்படி தரிசனம் செய்ய வேண்டும்? |Thiruchendur Murugan Temple

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் செல்பவர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் காண வேண்டிய வீடியோ! திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் வழிபடுவது எப்படி?