கரிகால் சோழன் கட்டிய கோவில் பொன்னேரி

கரிகால் சோழன் கட்டிய கோவில்! பொன்னேரி கரிகிருஷ்ண பெருமாள் கோயில் Vlog!

Ponneri | Kari Krishna Perumal Thiru Aayarpadi|பொன்னேரி கரிகிருஷ்ண பெருமாள் கோயில்! Kari Krishna Perumal Temple History in Tamil