நிலம் வாங்கும்போது என்னென்ன ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்

நிலம் வாங்கும்போது (அ) நிலம் விற்கும் போது என்னென்ன ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்?

நிலம் வாங்கும்போது என்னென்ன ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்பது பற்றிய முழுத் தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம்!

See More
தாத்தா பெயரில் பத்திரம் இருந்து பேரன் பெயரில் பட்டா

தாத்தா பெயரில் பத்திரம் இருந்து பேரன் பெயரில் பட்டா இருந்தால் சொத்து யாருக்கு சொந்தம்!

தாத்தா பெயரில் பத்திரம் இருந்து பேரன் பெயரில் பட்டா இருந்தால் சொத்து யாருக்கு சொந்தம்!

See More
HOW TO APPLY PATTA

HOW TO APPLY PATTA ?பட்டா வாங்குவது எப்படி ?

HOW TO APPLY PATTA IN TAMILNADU ?பட்டா வாங்குவது எப்படி ?

See More
How to get Patta for Land in tamilnadu

How to get Patta for Land? | பட்டா வாங்கும் வழிமுறை

How to get Patta for Land? | பட்டா வாங்கும் வழிமுறை

See More
மனை வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய பட்டா விவரங்கள்

வீட்டு மனை வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய பட்டா விவரங்கள் தெரியுமா?

மனை வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய பட்டா விவரங்கள் – tn revenue department patta

See More
‘தமிழ்நிலம்’ என்ற செயலியுடன் பத்திரப்பதிவு மென்பொருள் இணைப்பு!

TNREGINET 2019 | ‘தமிழ்நிலம்’ என்ற செயலியுடன் பத்திரப்பதிவு மென்பொருள் இணைப்பு!

TNREGINET 2019 | ‘தமிழ்நிலம்’ என்ற செயலியுடன் பத்திரப்பதிவு மென்பொருள் இணைப்பு!

See More
பட்டா பதிவுக்கு பின்பு பட்டா பெயர் மாற்றுவது எப்படி

பட்டா பதிவுக்கு பின்பு பட்டா பெயர் மாற்றுவது எப்படி தெரியுமா?

பட்டா பதிவுக்கு பின்பு பட்டா பெயர் மாற்றுவது எப்படி தெரியுமா?

See More